സമര്‍പ്പണം

സമര്‍പ്പണം
ഭൗതികയുടെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നു മനുഷ്യനെ മോചിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ്‌ (സ) ക്കു മുമ്പിൽ

Wednesday, July 26, 2006

ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ,

പുട്ടിന്‍ ബുഷിനെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ, കല്യാണത്തിന് തയ്യാറല്ല. ബുഷിന്‍റെ പ്രലോഭനങ്ങളില്‍ വിശ്വാസമില്ലത്രെ, മുമ്പൊക്കെ ജനാധിപത്യം സ്വാതന്ദ്ര്യം തുട്ങ്ങിയ മധുര വാക്കുകള്‍ പലതും പറഞ്ഞു പററിച്ച് കാര്യം സാധിച്ച ശേഷം വഴിയാധാരമാക്കപ്പെട്ട പല ദരിദ്രകാമുകിമാരും ചരിത്രത്തിന്‍റെ കുപ്പത്തൊട്ടിയില്‍ അഭ്യന്ദരയുദ്ധത്തിലേര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പുടിന്.
അല്ല ഒരു സ്വാതന്ദ്ര്യത്തിന്‍റെ മധുവിധുവിന് കൂടെ വന്നേപററൂ, അല്ലെന്‍കില്‍ ബ്ളാക്ക്മെയില്‍ ചെയ്യുമെന്ന് ബുഷ് കാമുകന്‍ അല്‍ജസീറ വായിക്കൂ
Speaking during interviews on French and U.S. TV channels, Mr. Putin defied the American President’s remarks and previous ones by Dick Cheney, giving an assessment of Russia's role in the world and its progress in building democracy. "If you look at newspapers of 100 years ago, you see how, at the time, colonialist states justified their policies in Africa or in Asia. They talked of their civilizing role, of the white man's mission," Mr. Putin said during an interview on France's LCI television.

1 comment:

draupathivarma said...

hallo

nalla rachanakal...
Pakshe Eee font onnu mattikkode..vayikkan vallatha prayasam..
kannu vedanikkunnu